Цени
При 3D фрезероване на различни материали цената до голяма степен се формира в зависимост от времето за обработка. Отчитат се и други фактори, като дълбочината, детайлността на обекта, сложността на обработката, обемът на поръчката, размерът и свойствата на заготовката. Възможно е да се избере различно качество на обработка, в зависимост от нуждите на клиента, които се различават помежду си с точност, детайлност, гладкост на повърхност след обработката и т. н. В такива случаи цената се изчислява идивидуално.


При 2Д обрботка и криволинейно рязане, калкулацията на поръчката се извършва въз основа на векторен макет (файл) или снимана скица. 


Минималната цена на поръчката е 50 лв. без ДДС и без отчитане на цената на материала. Ако калкулираната цена на поръчката е по-ниска от посочената сума, клиентът може да увеличи поръчката, увеличавайки бройката на изделията или обединявайки поръчката с други свои поръчки. Като цялата партия от детайли се фрезерова едновременно.


Има и други фактори при ценообразуването.

Дължина на рязане.
Измерва се дължината на линиите на рязане, сумират се и се умножават по цената за фрезоване за дадена дебелина на материала. Дължината на линиите не винаги се смята линейно. Ако е необходимо да се отнеме повече материал например за глухи отвори, фланци, или други форми, програмата се усложнява съществено и рязането на линеен метър може да се увеличи в пъти.

Типа на материала.
Обработваните материали може да са различни: дърво, МДФ, ПДЧ, HDF, плексиглас, поликарбонат, акрил, шперплат, еталбонд, изкуствен камък, алуминиев композит. Съществува възможност за фрезероване и на други материали, което се обсъжда индивидуално. 

Дебелината на материала:
Цената за фрезероване се увеличава заедно с дебелината на обработваемия материал.

Размер на поръчката:
Цената зависи и от обема и количеството на детайлите, може да е за еднократни детаили (скъпо!), дребни, средни и големи количества (цената пада).

Допълнителни коефициенти:
Към калкулацията на поръчката понякога се добавят допълнителни услуги, като например разработка или дорабработване на модел или проект; както и повишаващ коефициент, като например, спешни поръчки, работа през събота и неделя и пр. Също върху цената оказват влияние специалните изисквания към качеството на рязане или обработката на материла по нестандартна технология.
Цените са без ДДС