Оборудване

ОборудванеЦифрово Програмно Управление – ЦПУ (англ. Computer Numerical Control, сократено CNC) е компютъризирана система за управление на технологичното оборудване.

CNC-фрезерът се използва за обработка на дърво с различна плътност, пластмаси, стиропор, фибран, меки метали,  акрил, MDF, ПДЧ, шперплат и други материали.

CNC-рутерът (фрезер) може да се използва в различни области на промишленосттa и в различни производства. Високата точност на оборудването дава възможност то да бъде използвано при обработка на много видове материали и за различни видове дейности. ЦПУ фреза се използва в мебелното производство за израбтване на различни видове реклама, сувенири, пресформи, форми за отливки и други.

CNC-рутерът дава възможност за криволинеен разкрой на различни материали, дърворезба върху масивно дърво и за създаване на обемни декори, 3D гравиране, за изработка на кухненски вратички и на елементи на интериора.